Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội giảng chương trình Giáo Dục học sinh tiểu học

28-02-2019

Ngày 03 và 04/11/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội giảng cấp tỉnh và Hội thảo về đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm giáo dục " lấy trẻ làm trung tâm" của Giáo dục Mầm non tại trường Mầm non Thực hành Măng non (TPVL) và trường Mầm non Thị trấn Vũng Liêm.

Tham dự hội giảng có 137 cán bộ quản lý và 129 giáo viên mẫu giáo của các trường mầm non, mẫu giáo trong toàn tỉnh. Các giáo viên đã được dự 4 hoạt động học gồm: hoạt động tạo hình, khám phá xã hội, làm quen với toán, âm nhạc và 4 hoạt động vui chơi theo quan điểm giáo dục "lấy trẻ làm trung tâm" 

Tại hội thảo, cán bộ quản lý và giáo viên đã trao đổi, chia sẻ, thảo luận về nội dung, các hình thức tổ chức các hoạt động, các phương pháp dạy học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong hoạt động học và trong hoạt động vui chơi dành cho trẻ mẫu giáo.

Thông qua việc dự giờ các hoạt động và tham gia trao đổi, chia sẻ trong hội thảo, các CBQL và các giáo viên thảo luận về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động học và vui chơi theo quan điểm "lấy trẻ làm trung tâm" cần đảm bảo hứng thú, nhu cầu, khả năng, thế mạnh của cá nhân trẻ đều được hiểu, đánh giá đúng và được tôntrọng, mỗi trẻ đều có cơ hội tốt nhất có thể để hoạt động hiệu quả và mỗi trẻ đều có các cơ hội để học, chơi bằng nhiều cách khác nhau theo phương châm "học bằng chơi, chơi mà học"./.


TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC TRẠCH

Địa chỉ: Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0941376565. Email: th_ductrach@quangbinh.edu.vn

Website: thductrach.edu.vn